Strøm kamper på MyGame

Tilgjengeliggjør kamper for et større publikum på en plattform med personvern i fokus.
Hvis tillatelser er på plass og det er nok aktivitet din hjemmearena, kan MyGame installere et kamera og strømme kampene trygt på egen plattform.

Det betyr at familie og andre fans kan få med seg hvert idrettsøyeblikk – uansett hvor de er i verden.

Hvorfor strømme kamper?

2
3
Familie og fans kan se kamper hjemmefra

Gjennom MyGame tilgjengeliggjøres kampene for de som ikke kan være fysisk tilstede og publikummet til kampene utvides. Gi alle anledning til å få med seg idrettsgleden, øyeblikkene og prestasjonene. Enhver MyGame-kamp kan sees på mobil, nettbrett eller TVen hjemme i stua.

2
3
Nye inntektskilder til klubben

I prosessen med å tegne et MyGame-abonnent, blir man bedt om å velge klubben man ønsker å støtte med 20 % av betalingene sine. Dette er penger som blir betalt ut direkte til klubben fire ganger i året, og de kan brukes på akkurat det klubben trenger. For de fleste klubbene er dette en helt ny inntektskilde.

2
3
Bruk opptak til spillerutvikling og analyse

Alle kamper ligger automatisk ute på MyGame i 2-3 måneder (basert på årsklasse) før de blir slettet av personvernhensyn. Det gir trenere, spillere og dommere god tid til å benytte opptakene til utvikling og læring.

Hva skal til for å få kamper vist?

For at kamper skal kunne vises på MyGame på laget ditt oppfylle retningslinjene ditt relevante idrettsforbund har satt og MyGame må ha installert et kamera på arenaen.

Aldersklasse 15 år og eldre

Strømming er tillatt fra aldersklasse 15 år og eldre. Laveste alder en spiller kan være er 13 år.

Turneringen er åpnet for strømming

Idretten vurderer selv hvilke turneringer de ønsker vist på MyGame. Som oftest gjøres dette av hvert særforbund innen en spesifikk idrett.

Ingen reservasjoner mot filming

MyGame har spillernes personvern i fokus og alle har rett til å reservere seg mot filming helt anonymt. Hvis det foreligger reservasjoner vil kampen ikke bli vist.

Slik gjør MyGame strømming trygt

Sammen med idretten har MyGame utviklet en plattform som er blant de beste i verden på å ivareta personvernet ved strømming av kamper.

Slik gjør vi strømming trygt for alle spillere:

  • Spillere, trenere, dommere og lag kan reservere seg anonymt mot filming på Min idrett.
  • Systemet sjekker folkeregisteret og filmer ikke kampen hvis en spiller har har særskilt beskyttelsesbehov (feks hemmelig adresse)
  • Strømmingen startes og stoppes av et sekretariat fysisk til stede på arena. De kan også pause filmingen ved uheldige hendelser i kampen.
  • Opptaket av kampen slettes etter 60 – 90 dager avhengig av alderklasse. Unntaket er innhold definert som arkivverdig av forbundene.

Utforsk muligheten for å få et kamera installert

Har du spørsmål eller ønsker å utforske mulighetene for å få kamper vist på MyGame sin plattform? Ta kontakt med vårt utrullingsteam