En ledende strømmeplattform for trygg strømming

Sammen med norsk idrett har MyGame utviklet et ledende system for ivaretakelse av personvernet.

 

 

Slik fungerer kampavviklingen

En kamp registreres i idrettens systemer

J

Kampen publiseres på MyGame sin trygge plattform (TV2 Play)

$

Kampen startes og stoppes av sekretariat fysisk tilstede på arena

$

Turneringen godkjennes for strømming i idrettens systemer

#

Spillere, familie og venner kan se kampen på TV-skjermen sin

$

Systemet sjekker om involverte spillere har reservert seg mot filming

$

Systemet sjekker om involverte lag har reservert seg mot filming

J

Kampen slettes fra tjenesten etter 60-90 dager*

*Gjelder ikke kamper som særforbundet har definert som arkivverdig innhold

Slik fungerer kampavviklingen

En kamp registreres i idrettens systemer

"

Turneringen godkjennes for strømming i idrettens systemer

"

Systemet sjekker om involverte lag har reservert seg mot filming

"

Systemet sjekker om involverte spillere har reservert seg mot filming

"

Kampen startes og stoppes av sekreteriat fysisk tilstede på arena

"

Kampen publiseres på MyGame sin trygge plattform

"

Spillere, familie og venner kan se kampen på TV-skjermen sin

"

Kampen slettes etter 60-90 dager*

*Gjelder ikke kamper som særforbundet har definert som arkivverdig innhold

Automatiserte sportskamera

MyGame filmer kamper med automatiserte sportskamera. Det er smarte kamera som klarer å følge spillets gang uten at en person står bak kamera. Det gjør det mulig å vise kamper i et større omfang enn tidligere. Kameraet har alltid fokus på spillets gang og zoomer ikke inn på enkeltspillere. Se oversikt over installerte kamera her.

  • MyGame bruker kameraer med flere linser for optimal dekning. Sportskameraene har ingen egen teknologi og er ikke koblet direkte til internett, kun til vår server som står ved banen.
  • Video fra kameralinsene kombineres og prosesseres av MyGames teknologi, som gjenkjenner ball, aktive spillere, og banefunksjoner. Datamaskinen velger dynamiske utsnitt av spillet, basert på manuelle filmingsrutiner og instruksjoner om å unngå publikum.
  • MyGame bruker idrettsforbundets datasystemer for informasjon om kamper og ivaretar personvern med reservasjonsløsninger, i samsvar med personvernregler.

En ny inntektskilde for klubber

MyGame gir 20 % av abonnentinntekten tilbake til idretten.
Abonnenter velger seg hvilken klubb pengene skal gå til selv

Hittil har MyGame betalt ut 1,6 millioner tilbake til norsk idrett!

Er du aktiv i idretten?
Les om hva som skal til for å få kampene strømmet på MyGame