Spillernes personvern

Det er trygt å få kampene sine vist på MyGame.

Sammen med idretten har MyGame utviklet et system som er blant de beste i verden på å ivareta spillernes personvern ved strømming av kamper.

Slik gjør vi strømming trygt for alle spillere:

  • Spillere, trenere, dommere og lag kan reservere seg anonymt mot filming på Min idrett (https://www.minidrett.no/)
  • Systemet sjekker folkeregisteret og filmer ikke kampen hvis en spiller har har særskilt beskyttelsesbehov (f.eks. hemmelig adresse)
  • Strømmingen startes og stoppes av et sekretariat fysisk til stede på arena. De kan også pause filmingen ved uheldige hendelser i kampen
  • Opptaket av kampen slettes etter 60 - 90 dager avhengig av alderklasse. Unntaket er innhold definert som arkivverdig av forbundene.

Filmingen har fokus på spillets gang og ikke enkeltspillere

Slutt på ukontrollert strømming

Spillernes personvern ivaretas ikke på en god måte ved publisering av kamper i sosiale medier – selv om publiseringen skjer i lukkede grupper. Ved å vise kamper på en felles trygg plattform, er det ikke lenger behov for å filme kampene selv.

På denne måten tilgjengeliggjøres kampen for de som ikke kan være fysisk tilstede, samtidig som personvernet ivaretas.