TRYGG STRØMMING AV BREDDEIDRETT

Informasjon til idrettslag og kommuner om sportskamera for lokal idrett

 

 

Slik skal trygg strømming av breddeidretten løfte norsk idrett

Strømming av breddeidretten er en del av totalsatsningen som idretten, TV 2 og Amedia har satt i gang for å øke interessen for norsk idrett. Sammen med de største norske særforbundene, har TV 2, Amedia og idretten engasjert MyGame for å lage et trygt og enkelt strømmetilbud som skal løfte frem den store bredden i lokalidretten i hele landet.

Dette er MyGame og vår visjon

MyGame er en strømmetjeneste. Vi har avtaler med idretten og særforbundene om å strømme noen av de største og viktigste breddeidrettene i Norge. Vi samarbeider med TV 2 og Amedia og bruker automatiserte sportskamera til å gjøre små og store lokaloppgjør tilgjengelige for spillere, trenere og publikum.

Vår visjon er å gjøre strømming av breddeidretten trygt og enkelt, samtidig som vi bidrar til å øke engasjementet og oppmerksomheten rundt lokale lag, klubber og sponsorer – noen som igjen kan bidra til redusert frafall i ungdomsidretten og økte inntekter til grasrota i norsk idrett. 20 prosent av abonnementsinntektene vil nemlig gå til klubbene, og særforbundene får viktige inntekter fra medieavtalene, som nå også omfatter strømming av breddeidrett.

Vi jobber med strømming av breddeidrett i flere land i Norden, og har allerede erfart at andre land opplever flere positive effekter. Spillere og trenere får tilgang til enkle videoverktøy som de kan bruke i analyse- og utviklingsarbeid. Sportskameraer kan bidra til å forebygge vold og trusler mot dommere og utøvere. I tillegg kan kameraer i haller og arenaer bidra til bedre publikumsoppslutning, særlig i ligaer som dekker store geografiske områder.

I Norge har vi så langt etablert sportskameraer i idrettshaller og arenaer i 60 kommuner. Sammen med idretten, Amedia og TV 2, har vi en ambisjon om å være tilgjengelige i alle landets kommuner innen kort tid.

Slik sikrer vi en trygg og god strømmeopplevelse

Så langt har strømming av breddeidretten stort sett foregått på sosiale medier, uten noen form for kontroll eller hensyn til personvern. Vi ønsker å tilby spillere, trenere og publikum muligheten til å strømme lokal breddeidrett i trygge og kontrollerte rammer – og i tråd med de strenge retningslinjene som særforbundene og NIF har definert for idretten.

Vi har hatt veiledningsmøter med idretten og Datatilsynet og for å få til nettopp dette, og for å etablere en sikker og robust strømmetjeneste med streng personvernsregulering og enkle løsninger for publikum.

Dette er de viktigste retningslinjene vi forholder oss til:

• Det kan kun filmes fra lagidretter til aldersklasser 15 år og oppover, og det kan kun filmes under aktiv idrett.
• Sportskameraene vi monterer gir bare oversiktsbilder av spilleflaten. De gir ikke nærbilder av utøvere.
• Ingen kameraer er aktive uten at idrettens egne systemer skrur dem på, og det filmes ikke dersom noen har reservert seg mot dette, eller har beskyttelsesbehov.
• Alle kameraene er knyttet til idrettens digitale fellestjenester, som sørger for at kameraene kun skrus på for filming av kamper som er klarert av idretten. Denne løsningen er utviklet etter veiledningsmøter med Datatilsynet og drives av Norges Idrettsforbund. Den innebærer at alle spillere enkelt kan reservere seg anonymt mot strømming.
• Å reservere seg krever ingen begrunnelse. I tillegg kan trener reservere lag mot filming. Særforbundene har utarbeidet egne veiledere til klubbene om hvordan dette gjøres.
• Barn og unge med særskilt beskyttelsesbehov trenger ikke å reservere seg. Dette skjer automatisk fordi idrettens medlemsregistre er vasket mot folkeregisteret.
• Tjenesten har begrenset lagringstid og automatisk sletting.
• Vi følger norske regler for behandling av data og personvern.

Bekymringer knyttet til reservasjon om filming

Vi har registrert at det er noen aktører som er bekymret for hva som vil skje i klubber der reservasjon mot filming blir et tema. Dette er en problemstilling både vi og idretten tar på alvor, og vi har løpende dialog om hvordan slike situasjoner skal håndteres.

I vårt arbeid med å utvikle en trygg og god tjeneste, har idrettsforbundet hatt møter med Redd Barna der de har kommet med innspill og kommentarer knyttet til fordeler og utfordringer med strømming av ungdomsidretten. Redd Barna erfarer selv, gjennom sitt arbeid med idretten, at barn og unge blir eksponert for filming på telefon, og at det derfor er viktig å få filming under kontroll.

Det er nettopp dette vi er opptatt av når vi nå ruller ut sportskameraer i idrettshaller og på arenaer i norske kommuner.

Tilbakemeldinger fra klubber og publikum

Flere klubber og haller har allerede tatt i bruk våre løsninger. Tilbakemeldingene så langt er positive, både fra publikum og ikke minst klubbene og utøverne selv. Norsk Hockey er kanskje det forbundet som har mest erfaring med strømming av breddekamper. Deres tilbakemelding er at strømming av breddekampene styrker interessen for sporten, og at responsen de får er svært positiv.

Fotballpresident Lise Klaveness har uttalt følgende om satsingen på strømming av norsk breddeidrett: «Det er den store bredden i norsk fotball som er selve grunnlaget for NFFs virksomhet. Det er her talentene vokser frem, og det er her samholdet og engasjementet skapes. Ved å tilby strømming av breddekamper over hele landet, skaper vi enda større
entusiasme for breddefotballen. I tillegg får spillere og trenere på alle nivåer tilgang til nye analyseverktøy som er viktig for spillerutvikling og fotballfaglig kompetanse».

Klubber vi har vært i kontakt med melder allerede om en slik bruk av tjenesten. Det håper vi at flere lokale utøvere snart får ta del i.

Ikke nøl med å ta kontakt dersom du har spørsmål til oss i MyGame!