Intelligent kamerateknologi

Med våre spesialutviklede sportskamera bringer vi i MyGame fans til sporten, og sport til fansen. Vi er i gang med å montere tusenvis av kamera på norske idrettsarenaer, og med disse skal vi virkelig øke engasjementet rundt både elite- og breddeidrett, og bidra til utvikling av både utøvere og lag.

Spesiealutviklede sportskameraer

Med spesialutviklede sportskamera øker vi engasjementet og rekruttering til idretten, vi minsker frafall og bidrar til utvikling av både utøvere og lag.

Sportskamera på alle arenaer
Vi i MyGame er allerede i gang med å installere sportskamera i norske haller.

Disse kameraene er fastmonterte, og har teknologi som gjør at de klarer å følge det som skjer på banen.

I våre kameraer befinner det seg opptil fire linser som dekker hele spillefeltet. Enkelt teknologi «syr sammen» bildene fra kameraene til ett stort panoramabilde. Skulle man bare bruke dette panoramabildet, ville det vært svært vanskelig å følge med på hva som skjer på banen, spesielt i kjappe idretter som hockey, innebandy og håndball. Det er her vår spesialutviklede teknologi kommer på banen. 

Takket være maskinlæring, har man klart å utvikle algoritmer som følger det som skjer på banen, omtrent som om man skulle ha en dyktig kameramann på arenaen. Disse algoritmene blir kontunerlig forbedret, og gjør at man kan «forutse» det som skjer på banen, følge spillet, panorere frem og tilbake og zoome inn på hendelser i kamper.

Jo flere kamper og sporter vi dekker, jo bedre blir kameraene til å dekke både fotball, håndball, hockey, basketball, volleyball, innebandy og en rekke andre sporter. Dermed vil foreldre, besteforeldre og andre fans kunne se, og se om igjen, kamper med barn og barnebarn, spillerne vil kunne se seg selv «in action», og trenere vil kunne benytte opptak av kamper til både analyse og opplæring. Egne analysemoduler blir utviklet, og kameraene våre skal bli et viktig bidrag til å bedre utbytte av treninger.

MyGame har ikke knyttet seg opp til én leverandør av kameraer, kunstig intelligens eller maskinlæring. Fordi forholdene er så ulike fra arena til arena, og behovene er forskjellige i elite- og breddeidrett, vil MyGame til enhver tid optimalisere og velge den best egnede løsningen for det enkelte sted. Dette gjør også at vi alltid vil kunne være helt i forkant når ny teknologi dukker opp fra nye aktører.