Slik skal MyGame strømme breddeidretten

I Norge bygger vi et unikt nasjonalt samarbeid for å løfte frem og styrke helheten og grasrota i idrettsbevegelsen. Målet er å øke synligheten og interessen rundt norsk breddeidrett – og å få strømmingen som allerede finner sted inn i mer kontrollerte former.

 

Mange har sikkert fått med seg debatten som har pågått i norsk presse. Der har et av temaene vært om man trygt og forsvarlig kan strømme kamper i ungdomsidretten. Vi har derfor valgt å sette strømming av denne aldersklassen på pause, mens vi gjør grundige undersøkelser for å bli enda sikrere på at filming av ungdomsidretten kan skje innenfor trygge rammer. I mellomtiden fokuserer vi på å lage et trygt og engasjerende strømmetilbud for aldersklasse 18 år og oppover.

I dette skrivet forklarer vi bakgrunnen for idrettens strømmeprosjekt, og hvordan strømming av seniornivåene i breddeidretten fungerer.

Formålet med prosjektet

Strømming av kamper er ikke noe nytt. Strømming av idrett brer om seg med rakettfart i hele verden. Ny teknologi gjør det mulig å produsere enorme mengder av kamper. Men markedet er fragmentert og stort sett helt ukontrollert.

Bortsett fra i Norge.

Ikke i noe annet land i verden har de største særforbundene gått sammen med lokale medieaktører for å støtte opp under felles, nasjonale retningslinjer for strømming. Ingen andre land har samlet lagidretten på samme plattform og satt personvern og kontroll i høysetet.

Målet er skape bredt engasjement, samtidig som vi tar kontroll på den uregulerte filmingen som forekommer på norske idrettsarenaer – i stadig økende omfang.

De siste årene har vi sett en utvikling der stadig flere faller ut av idretten. Spesielt under pandemiårene har frafallet økt.

Det er bekymringsfullt.

For å sikre engasjement, minske frafall og øke rekruttering har Norges idrettsforbund, Norges Fotballforbund, Norges Håndballforbund, Norges Ishockeyforbund, Norges Basketforbund, Norges Innebandyforbund, Norges Volleyballforbund, TV 2 og Amedia gått sammen med MyGame for løfte synligheten og interessen for norsk breddeidrett.

Vi har også sett at stadig flere kamper og lokale turneringer blir filmet og delt på nett. I mange idrettshaller har det vært kamera i flere år fra ulike tilbydere. Disse brukes til å filme både trening og kamp. Man har hatt lite kontroll på hva og hvem som filmes, når det filmes, og hvor innhold blir delt. I tillegg kommer massiv filming og strømming med mobil, som deles ukritisk og helt ukontrollert i sosiale medier.

Utviklingen illustrerer et behov. Norske klubber, spillere og trenere ønsker å strømme egne kamper. Spillerne ønsker å se seg selv spille, også for å forbedre egne og lagets prestasjoner. Mange unge har svært lang reisevei i sine ligaer, særlige i distriktene. Ofte har foreldre ikke anledning til å være med på kamp, andre har ikke råd til å være med på alt. De fleste har slektninger i ulike steder i landet. Hundretusener av funksjonshemmede og eldre kan ikke komme på arenaen av helsemessige grunner. Nå får vi muligheten til å inkludere og engasjere langt flere i den lokale idretten. I tillegg får spillere og trenere tilgang til nye verktøy som er viktig for spillerutvikling og faglig kompetanse.

Retningslinjene vi følger
I sommer vedtok Norges idrettsforbund retningslinjer for strømming av ungdomsidretten. Disse setter klarer rammer for hva og hvem som kan filmes, når det kan filmes, hvilke personvernregler som gjelder, og hvordan innholdet kan publiseres. I tillegg har særforbundene, TV 2 og Amedia inngått avtaler med MyGame, som leverer infrastruktur og strømmeteknologi på arenaene.

Dette er retningslinjene vi følger:

 • Det kan kun strømmes fra kamper fra årsklasse 18 år og oppover. Strømming av lavere aldersklasser (15 år) er midlertid satt på pause.
 • Kameraene fokuserer på spillet, uten nærbilder, og fokuserer ikke på enkeltspillere.
 • Alle har full rett til å reservere seg mot å bli filmet eller navngitt. Dette gjøres anonymt og krever ingen begrunnelse.
 • Ingen kamper med spillere som bor på hemmelig adresse blir filmet. Dette skjer automatisk via idrettens digitale system som er koblet opp mot politiets databaser for daglig oppdatering.
 • Det er strenge regler for hvor lenge kamper kan lagres.
 • Filmingen med kameraene er strengt styrt av idretten selv: Først må lag og kamptidspunkt registreres på den aktuelle banen i idrettens systemer. Deretter må sekretariatet som er tilstede på banen manuelt igangsette filmingen ved kampstart. Det vil aldri ellers filmes.
 • Sekretariatet har også muligheten til å trykke på en nødstopp-knapp som umiddelbart stanser sendingen dersom noe uheldig skjer på banen i løpet av en kamp, for eksempel en skade.

Slik fungerer teknologien

 • Kameraene vi monterer har til sammen 4 linser, slik at hver linse kan dekke sin del av banen, og totalt skaper disse fire et panoramabilde av hele banen.
 • Selve kameraet benytter ingen form for intelligens og er heller ikke koblet opp mot internett, kun til vår datamaskin.
 • Inne i datamaskinen i hallen sitter den smarte programvaren som vi har utviklet sammen med våre partnere i Sverige og Nederland.
 • Denne teknologien oppfører seg som en kameramann som panorerer bildet og følger spillets gang.

 

Er teknologien trygg?

Kameraene som brukes til å filme i innendørshaller er det mest brukte i sikkerhetssystemer, i samtlige markeder i verden, inkludert i Norge og USA. Disse benyttes i stor skala i Norge, på kommunale bygg som rådhus og skoler, og på butikker, bensinstasjoner, flyplasser og togstasjoner.

 

Våre kameraer i hallene er ikke koblet direkte til internett. De kan kun sende video til den PCen MyGame har på arenaen. Denne PCen lagrer videoen, klipper den til TV-format, og sender den så videre til vår skyplattform – i tråd med strenger regler både rundt sikkerhet og rundt personvern.

 

Kan kameraene skrus på når det ikke spilles kamp?

Vi har utviklet en totrinns sikkerhetsløsning som gjør at kameraene kun kan skrus på

 • når kamper er godkjent for filming i idrettens egne systemer.
 • sekretariatet må starte live rapporteringen for at kamera skal gjøre opptak av kampen.

Man kan altså ikke skru på kameraene uten at det er satt opp en offisiell kamp i idrettens datasystem og dette er bekreftet av representant for idretten på arena.

Frivillig å bli med

Det er helt frivillig for klubber å bli med på prosjektet. Alle som vil kan takke nei til kamera i hall eller på arena. Så langt er det installert kamera i haller og fotballarenaer i over 60 norske kommuner. Det er blitt filmet og strømmet over 5000 kamper.