Installasjonsprosessen er i gang

27. september 2021
Denne høsten tilrettelegger vi for at lokal idrett kan sendes fra hele Norge – til hele Norge.

MyGame planlegger å starte strømming av live-kamper fra utvalgte arenaer allerede høsten 2021 i forbindelse med Bringserien og Lerøyserien.

 

I disse dager rulles den nye plattformen for breddeidrett ut i haller og på arenaer over hele Norge. «MyGame» er et samarbeidsprosjekt mellom Norges idrettsforbund (NIF), flere særforbund, TV 2 og norske grundere.

Rettighetene er fordelt slik at TV 2 håndterer toppidretten, mens MyGame forvalter bredden. Ved hjelp av sportskameraer på små og store idrettsarenaer, vil MyGame tilrettelegge for strømming av breddekamper fra hele Norge, til hele Norge.  

MyGame samarbeider med en rekke særforbund om å gjøre breddeidrett tilgjengelig gjennom en strømmetjeneste.

Kampene vil bli gjort tilgjengelig gjennom en egen app og et abonnement, slik at familie, venner og fans kan følge sine favorittlag på mobil-, PC- eller TV-skjerm. 

Etter hvert vil utvalgte kamper også bli vist på TV 2 Play.

Frem til nå har sportssendinger krevet kostbare produksjoner, og har derfor vært forbeholdt «eliteligaene». MyGame vil mobilisere tilskuere og engasjement også i de idrettene og divisjonene som ikke stjeler de største overskriftene. Gjennom dette samarbeidet ønsker MyGame og TV 2 å knytte bredde- og toppkamper for håndball, basketball, volleyball, innebandy og ishockey tettere sammen.

Dette gjelder i første rekke kamper organisert gjennom de respektive særforbundene, for aldersbestemte klasser 15 år og eldre. Inntektene fra abonnementsalg deles med idrettslagene, som dermed får en ny inntektskilde. Samtidig får spillere, trenere og dommere nye verktøy for å utvikle spillet og forbedre idrettslige prestasjonene.

Sportskameraene som benyttes har verdensledende teknologi, som samtidig er trygg og utprøvd. Installasjon av de fastmonterte sportskameraene og tilhørende utstyr monteres uten kostnader for klubber og arenaeiere, og gjør kun opptak av kamper som inngår i særforbundets kampoppsett for relevante aldersklasser. Opptak vil bare gjøres i kamper der alt er avklart på forhånd, gjennom avtale med Norges idrettsforbund (NIF). Sportskameraene blir koblet mot NIFs sentrale administrasjon for kampavvikling, og ingen kameraer er aktive utenom spilletiden.

Alle forhold knyttet til personvern blir ivaretatt i henhold til de forpliktelser personvernregelverket stiller, i samarbeid med NIF og gjennom dialog med Datatilsynet. MyGame vil ikke behandle personopplysninger om spillere for andre formål enn å levere sin strømmetjeneste til publikum.

Ved integrasjon mot idrettens digitale aktivitetsløsninger vil MyGame og NIF vil være felles behandlingsansvarlige for relevante personopplysninger som behandles i forbindelse med strømming av kamper. MyGame er ansvarlig for å etterleve personvernlovgivningen for de aktivitetene som utføres ved filming og strømming av kamper. Det vil si at spillere som ønsker å reservere seg mot at personopplysninger (angivelse av navn) hentes fra idrettens systemer i forbindelse med kampproduksjon, kan gjøre dette. Det vil også bli mulig for lag som helhet å reservere seg mot opptak av kamper. MyGame og NIF utvikler også systemer for å ivareta beskyttelsesbehovene til personer med hemmelig adresse.

Idrettslag over hele Norge har tegnet seg for å være tidlig ute i utrullingen. For at kameradekning skal komme på plass er idrettslaget avhengig av samspill med arenaeier. Ettersom MyGame står for alle kostnader til utstyr og montering, handler dette i praksis om en effektiv og mest mulig ubyråkratisk behandling av tillatelser.

– Vi gleder oss til å kunne bringe kamper både fra vårt eget og de øvrige særforbundene både tettere på og bredere ut. Dette blir et samlet løft for den lokale breddeidretten som vil styrke engasjement og oppslutning, og styrke klubbene lokalt, sier Erik Langerud generalsekretær i Norges Håndballforbund.

– TV 2 har stor tro på å samle topp- og bredde fra ulike idretter på en og samme plattform. Gjennom å skape en hjemmebane for norsk idrett, skal vi formidle idrettsglede og engasjement fra «løkka» og ut til de tusen hjem, sier Olav T. Sandnes, sjefredaktør og administrerende direktør i TV 2.

Installasjon forutsetter tillatelse fra anleggseier og at idrettslag har tilgjengelig infrastruktur på idrettsanlegget (internett- og strømtilgang).

Idrettslaget er ansvarlig for å innhente tillatelse fra anleggseier. I forkant av installasjon vil MyGame sende en sjekkliste til idrettslaget over forhold som må være på plass på idrettsanleggene. Selve installasjonsjobben utføres av MyGames underleverandører, og praktiske forhold avklares mellom idrettslaget og MyGame.

Klikk for å laste ned denne informasjonen